U bent hier

Home

Luchtdichtheidsmeting

Wat is een Blowerdoortest of luchtdichtheidstest?

Bij het uitvoeren van een blowerdoortest (ook luchtdichtheidstest genoemd) op een gebouw wordt gemeten hoe luchtdicht het betreffende gebouw is, m.a.w.: welk volume lucht er ongemerkt ontsnapt of binnenkomt doorheen kieren, spleten, openingen... in de muren, het dak, het schrijnwerk en de installaties van het betreffende gebouw.


Wat is het nut van het uitvoeren van een Blowerdoortest

Deze test heeft tal van voordelen:

Energiebesparend door bij koud weer het beperken van ongewenste warmteverliezen doorheen de luchtlekken, bij warm weer het beperken van ongewenste warmtewinsten doorheen de luchtlekken

Een correcte functionaliteit van het mechanisch ventilatiesysteem (ongewenste ventilatie doorheen de luchtlekken kan het mechanisch ventilatiesysteem ontregelen)

Betere geluidsisolatie

Vermijden van te droge binnenlucht in de winter

Verbeteren van het wooncomfort door het vermijden van een 'tochtgevoel'

Vermijden van indringing van stof, schimmelsporen, ...

Betere prestaties bij brand: minder snel binnendringen van rook en zuurstof, hogere brandweerstand

Vermijden van vochttoename in de bouwcontstructies door conventie (de vochttoename kan leiden tot schimmelontwikkeling en bouwschade)

 

Invloed van luchtdichtheid op het E-peil en het energieprestatiecertificaat

Aangezien de luchtdichtheid van een woning in grote mate meebepalend is voor de effectieve warmteverliezen, houdt het E-peil logischerwijs rekening met deze factor. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn van een luchtdichtheidsmeting, zal de EPB-verslaggever bij de EPB-berekening van het E-peil en het “energieprestatiecertificaat” uitgaan van een vrij negatieve standaardwaarde. Nagenoeg alle nieuwbouwwoningen en renovaties waar er enigszins aandacht is besteed aan luchtdicht bouwen, presteren in werkelijkheid beter dan die standaardwaarde, de beruchte luchtdichtheidswaarde bij ontstentenis. Het laten uitvoeren van een blowerdoortest zal het E-peil gemiddeld gezien doen dalen met 6 tot 12 E-punten. Deze verlaging van het E-peil geeft aanleiding tot een betere EPC-score en bijgevolg zal men aanspraak maken op extra subsidies en premies. De verkoop- en verhuurwaarde van de woning zal eveneens stijgen wegens het positievere energieprestatiecertificaat.

 

Nadelen/Gevolgen van een niet-luchtdichte woning

Onderzoek toont aan dat een gebrekkige luchtdichtheid aanleiding kan geven tot ongewenste, vervelende tochtverschijnselen in de woning. Deze ongecontroleerde ventilatie maakt dat er soms tot 15% van de opgewekte warmte zomaar verloren gaat met een aanzienlijk hogere energiefactuur als gevolg. In bepaalde gevallen ontstaan er koudebruggen die in extremis zelfs aanleiding geven tot plaatselijke vorming van condensatie met nefaste schimmelvorming als gevolg. Akoestische overdracht van buitengeluiden worden eveneens geassocieerd aan en versterkt door een gebrekkige luchtdichtheid van de bouwconstructies.

 

Wanneer wordt een luchtdichtheidstest best uitgevoerd?

Voor het uitvoeren van een geldige “officiële” luchtdichtheidsmeting is het noodzakelijk dat alle werkzaamheden die een duidelijke invloed hebben op de luchtdichtheid van het gebouw, uitgevoerd zijn:

De pleiserwerken zijn uitgevoerd

De luchtdichte laag moet aangebracht zijn op de lichte constructies (houtskeletbouw en hellende daken)

De verschillende bouwelementen moeten onderling luchtdicht op elkaar aangesloten zijn (bijvoorbeeld aansluiting van het buitenschrijnwerk op de buitenmuren)

Alle perforaties van de buitenschil van het gebouw moeten uitgevoerd zijn


Er kan ook een luchtdichtheidsmeting worden uitgevoerd voordat aan alle voorgaande voorwaarden is voldaan. Deze meting is echter geen officiële meting: de resultaten van deze meting zullen niet in de EPB resultaten kunnen worden gebruikt. Dergelijke luchtdichtheidstesten kunnen nuttig zijn om eventueel resterende luchtlekken vroegtijdig op te sporen, zodanig deze lekken nog voor de afwerking van het gebouw kunnen worden opgelost. Op dat moment zijn de luchtlekken namelijk nog bereikbaar.


LUCHTDICHTHEIDSMETING PRAKTISCHE UITVOERING:

De luchtdichtheidsmeting wordt uitgevoerd door Jürgen Debaene m.b.v. een blowerdoorinstallatie. Dit gebeurt praktisch door de woning op een onder- en bovendruk van 50Pa te plaatsen en zo het luchtlekdebiet te gaan bepalen.